Αποκρυφισμός - Σύντομη Περιγραφή

«Στον θεωρητικό αποκρυφισμό ανήκουν διάφορα συστήματα ερμηνείας του κόσμου, που προσδιορίζονται ως αποκρυφιστικά. Με βάση την αποκρυφιστική ερμηνεία υπάρχουν πολλοί ‟κρυμμένοι κόσμοι” και η ζωή του ανθρώπου ‟φυτεύεται” σ’ αυτούς τους κόσμους. Βασική ιδέα είναι ότι όλα τα πράγματα είναι ενωμένα και αποτελούν ένα μεγάλο οργανισμό. Υπάρχει μόνο μία συμπαντική Αρχή και τα πάντα βρίσκονται σε συσχετισμό μ’ αυτή την Αρχή».

«…Ο πρακτικός αποκρυφισμός καλύπτει όλες τις ‟απόκρυφες τεχνικές”, που συνιστούν τη λεγόμενη ‟απόκρυφη επιστήμη”. Όλες αυτές οι ‟τεχνικές” θεμελιώνονται στη θρησκευτική αντίληψη του αποκρυφισμού: ότι υπάρχουν παραφυσιολογικές ικανότητες στον άνθρωπο και παραφυσιολογικά φαινόμενα· μπορούμε να αναζητήσουμε τις κατάλληλες μεθόδους και τεχνικές, να προσεγγίσουμε αυτές τις δυνάμεις και να τις χρησιμοποιήσουμε για τους δικούς μας σκοπούς. Οι τεχνικές αυτές είναι απρόσιτες στην επιστημονική έρευνα και φέρουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, τα οποία επίσης δεν επιδέχονται επιστημονική έρευνα. Γι’ αυτό γίνεται λόγος για ‟απόκρυφες επιστήμες”».

«Στο χώρο του αποκρυφισμού κινείται ο λεγόμενος ‟εσωτερισμός”. Με αυτόν τον όρο προσδιορίζονται σήμερα παραδόσεις διδασκαλιών και ‟τεχνικών” σε έναν ‟εσωτερικό κύκλο”, που είναι απρόσιτες στο ευρύτερο κοινό και τελούνται μυστικά. Οι διδασκαλίες αυτές περιγράφουν την ‟ατραπό”, δηλαδή το δρόμο που οδηγεί στην ‟αληθινή γνώση” του Σύμπαντος και στη ‟σωτηρία” ολόκληρου του πλανήτη».

«Αυτός ο ‟σωτήριος δρόμος” οδηγεί προς τα έσω. Αποσκοπεί στο ‟φωτισμό” και ‟ανοίγεται” στους εσωτεριστές σταδιακά στα πλαίσια διαφόρων ‟μυήσεων”. Αυτή δηλαδή η ‟συνταγή σωτηρίας” του ανθρώπου και ολόκληρου του πλανήτη δεν έχει να κάνει με κάποιες προσπάθειες έξω από τον άνθρωπο. Πιστεύεται πως όλα γίνονται αυτόματα με εσωτερικές διαδικασίες. Με τις ‟τεχνικές” ο άνθρωπος ‟βυθίζεται” στον εαυτό του, η συνείδησή του διευρύνεται και γίνεται συμπαντική. Υποτάσσει δηλαδή όλες τις συμπαντικές δυνάμεις και μέσω ‟σκέψεων”, δηλαδή αλλαγής της ‟νοητικής κατάστασης” μπορεί να κάνει πραγματικότητα οτιδήποτε θελήσει!».

π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος
"Ο Αποκρυφισμός στο φως της Ορθοδοξίας"


Εκτύπωση   Email